"Det er ikke nemt at tage problemerne eet ad gangen, når de nægter at stille op på en række."