"Når staten begår forbrydelser i samfundets navn, er alle de, som ikke markant siger fra, medskyldige."