"Det er pudsigt, at der med de få ord, der findes i sproget, kan siges så meget sludder."