"Det er mig en kær tanke, at gennem portvinen taler visdommen."