"Demokrati og afhængighed af militæret og politiet er uforenelige."