"Bøger er højere væsener, og de eneste, som taler så højt, at selv fremtiden kan høre dem."