"Den, der efterstræber hævnen, burde grave to grave."