"Ham, der ikke kan tilgive andre, ødelægger broen, som han selv er nødt til at passere, hvis han nogensinde skal i himmelen; for alle har behov for at blive tilgivet."