"Man kan ikke stige ned i den samme flod to gange."