"En avis må ligesom Cæsars hustru være hævet over enhver mistanke."