"Man er altid så lykkelig eller ulykkelig, som man tror. "