"Du kan ikke være lykkelig medmindre du indimellem er ulykkelig. "