"Jeg ønsker ikke, at kvinder skal have magt over mænd, men over sig selv. "