"Med kærlighedes kraft og vilje kan vi forandre vores egen og mange ændres skæbne."