"Den, som ikke føler enhver forandring i kærligheden og mærker dens tilintetgørelse, kender slet ikke dens væsen. "