"Sande venner besøger os i medgang kun, når de er indbudt, men kommer i modgang uden indbydelse."