"Vi har brug for et ministerium for forstyrrelse, en reguleret kilde til irritation, en ødelægger af rutine, en underminering af selvtilfredshed eller med andre ord et ministerium for æstetisk virksomhed."