"Gud har givet dig ét ansigt, du skaber dig selv et andet."