"En mand er altid så ung, som han føler sig, men ingenlunde så betydningsfuld. "