"Det er utrolig, så let man kan bære andres bekymringer."