"Et lille neurotisk land beboet af smilende glade."