"Alle de egenskaber som manden ikke selv ejer, benævner han som fejl hos kvinden. "