"Ingen mennesker er sikret en plads i verden og i deres medmenneskers sind. Den plads må man selv skabe."