"Det er ikke opgaven: at finde den elskede genstand, men opgaven er: at finde den nu engang givne eller valgte genstand elskelig."