"Al fællesskab og sammenhængskraft er baseret på, at vi fjerner blikket fra os selv og begynder at arbejde og leve for hinanden. "