"Den nemmeste og mest ædle vej er ikke at knuse andre, men at forbedre jer selv."