"Den dag du opdager, at du ikke er et fornufts menneske, er du væsentligt mere fornuftig. Vi er styret af følelser og drifter og gør mærkelige ting. "