"Al fornyelse består i at kaste sig ud i det ukendte og dermed i den næsten sikre tilintetgørelse."