"Mange mennesker forsømmer den lille lykke, fordi de venter forgæves på den store."