"Livet må leves forfra, men kan kun forstås bagfra. "