"Nogle mennesker går til præster; andre til poesi; jeg til mine venner."