"Idealer kan kun være fyrtårne, der letter vores orientering."