"Poesien er en stor og lykkelig magt i livet og hjælper os til at bære hverdagens genvordigheder."