"En ideolog kan forsvare en sag så stærkt, at enhver kan forstå den er svag."