"Hvis man har fat i en elefants bagben, og den forsøger at løbe væk, er det klogest at lade den løbe."