"De højere læreanstalter er udsalgssteder, hvor Kundskabens Træ leveres skåret op og bundtet som optændingsbrænde."