"Den eneste sande lov er den, som leder til frihed. "