"Dem vi elsker mest, er ofte de mest fremmede for os."