"Lykke er den bevidsthedstilstand, der kommer af at præstere i overensstemmelse med sine værdier."