"Ikke-samarbejde med det onde er lige så meget en pligt som samarbejde med gode."