"Den største skuespilkunst oplever man altid udenfor scenen."