"Det eneste jeg kan sige er, at jeg har fået væsenligt mere ud af spiritus, end spiritus har fået ud af mig."