"Alt for ofte er den stille, stærke mand stille, fordi han ikke ved, hvad han skal sige, og anses for stærk, fordi han har forholdt sig tavs. "