"Matematikkens absolutte nøjagtighed består i dén principielle unøjagtighed at se bort fra unøjagtigheder."