"En avis er et middel til at underholde den ene halvdel af verden om, hvilke bekymringer den anden halvdel har"