"Den økonomi er usand, som ignorerer eller ser bort fra moralske værdier."