"Det mystiske er det mest vidunderlige, vi kan opleve. Det er kilden til al ægte kunst og videnskab."