"Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn, andre bygger vindmøller."