"Det er som regel aldrig problemet, der er problemet, men det er måden, man tænker om problemet, der er problemet."